Sennheiser MKE 400 PRO* (version)
188,00 CHF 188,00 CHF 188.0 CHF
Sennheiser MKE 600 PRO*
289,00 CHF 289,00 CHF 289.0 CHF
Sennheiser MKE 440 PRO*
339,00 CHF 339,00 CHF 339.0 CHF
Sennheiser MKE 400 Mobile Kit PRO*
219,00 CHF 219,00 CHF 219.0 CHF
Sennheiser MKE 400 PRO*
189,00 CHF 189,00 CHF 189.0 CHF
Sennheiser MKE 200 PRO*
96,00 CHF 96,00 CHF 96.0 CHF
Sony ECM-CG60
280,00 CHF 280,00 CHF 280.0 CHF
Rode VidéoMic Go
68,00 CHF 68,00 CHF 68.0 CHF
Rode VideoMic NTG
255,00 CHF 255,00 CHF 255.0 CHF
Rode NTG-4+
235,00 CHF 235,00 CHF 235.0 CHF
Rode NTG-2
205,00 CHF 205,00 CHF 205.0 CHF
Rode NTG-1
198,00 CHF 198,00 CHF 198.0 CHF
Rode Pin Mic
113,00 CHF 113,00 CHF 113.0 CHF
Rode Reporter dynamique
138,00 CHF 138,00 CHF 138.0 CHF
Saramonic SR-M3
80,00 CHF 80,00 CHF 80.0 CHF